Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer’ – medvejka

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' - medvejka 01

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' - medvejka 02