Projekt Večgeneracijski center Zasavske ljudske univerze

Vrtovi Taškar – Sašo Taškar s.p. je partner v projektu VGC Zasavske ljudske univerze.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije.

Povezava do EU Skladi
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
Povezava na spletno stran PRP
Povezava na spletno stran LAS Zasavje
Povezava na spletno stran prijavitelja Zasavska ljudska univerza

Ime operacije: Večgeneracijski center Zasavske ljudske univerze
Tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Ukrep: Vključevanje lokalno pomembnih vsebin v izobraževanje in vseživljenjsko učenje
Trajanje operacije: 29. 6. 2022–28. 6. 2023
Prijavitelj: Zasavska ljudska univerza
Partnerja: Društvo za zdravilne rastline Zasavje, Taškar Sašo s. p., Vrtovi Taškar

Programi, ki se bodo izvajali v okviru operacije zajemajo naslednje sklope:

 • programi s področja trajnosti,
 • programi s področja digitalne pismenosti,
 • programi s področja osebnostne rasti,
 • počitniški programi za otroke.

Vsi programi so za udeležence brezplačni.

Cilji operacije:

 • ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja, socialnega vključevanja in medgeneracijskega sodelovanja s prenosom znanja,
 • aktivirati in vključevati pripadnike različnih ciljnih skupin ter preprečevati njihovo socialno izključenost,
 • opolnomočiti udeležence operacije za lažji zeleni in digitalni prehod ter uporabo tehnologije 4.0,
 • pridobivanje ustreznih kompetenc za vsakdanje življenje in delo,
 • širjenje socialne mreže in aktivno vključevanje v družbo.

Rezultati operacije:

 • opolnomočenje in večja socialna vključenost vsaj 300 posamičnih pripadnikov ciljnih skupin,
 • izvedba najmanj 42 ur programov s področja trajnosti,
 • izvedba najmanj 110 ur programov s področja digitalne pismenosti,
 • izvedba najmanj 200 ur programov s področja osebne rasti,
 • izvedba najmanj 60 ur počitniških programov za otroke,
 • vključenih najmanj 7 prostovoljcev,
 • predstavitev projekta v oddaji na radiu Aktual Kum,
 • izvedenih vsaj 5 promocijskih objav na družabnem omrežju Facebook,
 • objavljenih 5 člankov v lokalnim medijih,
 • posnet kratek videofilm z dobrimi zgodbami in izkušnjami udeležencev.

Ciljne skupine:

 • osnovnošolci,
 • mladi,
 • starši,
 • starejši,
 • ženske na podeželju in urbanih okoljih,
 • podeželsko prebivalstvo,
 • ljudje z nizkimi dohodki.

Projekt Večgeneracijski center Zasavske ljudske univerze sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.