Načrtovanje vrtov

Načrtovanje ali ustvarjanje vrta pomeni uravnotežiti tri merila:

  • prostor, ki ga imamo na razpolago
  • zasnovati funkcijo vrta
  • določiti stil

 

S temi načeli vam zagotovimo celovitost zasnove; preprečimo drage napake, privarčujemo na času in pripravimo temelje za v naprej načrtovano podobo vrta.

Vodilo podjetja so praktične izkušnje, ki smo si jih nabrali v trinajstih letih delovanja na področju vizualne umetnosti in hortikulturnega oblikovanja. Pri načrtovanju dosledno upoštevamo želje lastnikov, a hkrati vnašamo v vrtove nove in drzne ideje.

Stilske ideje prilagodimo glede na funkcijo vrta, ki jo bo vrt nudil lastniku. Upoštevamo finančne vidike posameznikov, hkrati pa ustvarimo bogastvo, ki vam ga lahko nudi le dobro načrtovan vrt.

Nacrtovanje-vrtov_1

Nacrtovanje-vrtov_2

Nacrtovanje-vrtov_3

Nacrtovanje-vrtov_4
 


Prva faza – ogled in posvet

Primarno načrtovanje pričnemo z ogledom vrta in strokovno diskusijo o možnostih oblikovanja:

  • Vrt poslikamo in teoretično določimo smernice o uporabi prostora.
  • Določimo funkcije posameznih delov vrta, ki v celoti zajemajo oblikovanje glede na potrebe uporabnika zelenih površin.
  • Izdelava grobe skice vrtnega prostora oziroma okvirnega načrta nam je v pomoč pri začrtanju obstoječih nespremenljivih prvin (npr. obstoječa cesta, meja, večja drevesa, zidovi, tlakovane površine…) in novih elementov vrta, ki jih v naslednjih letih ne bomo spreminjali (npr. vrtne poti, stopnice v vrtu, dvignjene grede, ograje, pergole, vrtne lope, …).

 

Druga faza – prostor in okolica

Spoznavanje prostora pri podrobnem načrtovanju zajema upoštevanje okolice, v katero je vrt postavljen, in podnebne razmere.

 

Tretja faza – stil in tip

V tej fazi določimo tip vrta. Pri izbiri ne upoštevamo točno določenih smernic in tradicionalnih vrednot, kajti načrtovanje stilov ne pozna meja in domišljiji prepustimo prosto pot. Pogosto naletimo na vplive drugih kultur, ki vse pogosteje najdejo pot v naše vrtove.

 

Četrta faza – dovršenost in skladnost

V zadnji fazi združujemo žive in mrtve elemente ter upoštevamo temeljna oblikovalska načela. Odločitev o pravilni, uokvirjeni, svobodni ali mešani zasaditvi prilagodimo celostni podobi vrta do točke, ko dosežemo dovršenost in skladnost vseh elementov.

Z dobrim načrtovanjem poskrbimo, da bo vrt zanimiv, bogat in uporaben preko celega leta.