Clematis montana – himalajski srobot

Clematis montana - himalajski srobot 01

Clematis montana - himalajski srobot 02

Clematis montana - himalajski srobot 03

Clematis montana - himalajski srobot 04

Clematis montana - himalajski srobot 05

Clematis montana - himalajski srobot 06