Carex montana – gorski šaš

Carex montana - gorski šaš 01

Carex montana - gorski šaš 02

Carex montana - gorski šaš 03